Kompensacja mocy biernej - Energetyczne Konsultacje - Nasza wiedza, Twoje korzyści ...

Przejdź do treści

Kompensacja mocy biernej

Oferta
     Z pojęciem energii elektrycznej spotkał się zapewne każdy z nas. Jest to medium wszechobecne, wykorzystywane praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia. W naszych gospodarstwach domowych energię tę pobierać możemy po podłączeniu do gniazda elektrycznego wtyczki lampki, suszarki, radia, pralki czy lodówki. Ta sama energia wykorzystywana jest również do napędzania maszyn w przedsiębiorstwach przemysłowych. Energia elektryczna wszystkim zasilanym przez nią urządzeniom nadaje moc elektryczną i możliwość wykonywania pracy. W zależności od sposobu wykorzystania energii elektrycznej możemy wyróżnić moc (energię) czynną oraz moc (energię) bierną.
     Moc czynna jest pobierana przez odbiorniki o charakterze rezystancyjnym i zamieniana na pracę lub ciepło, a  jej jednostką jest wat „W”. Inaczej ma się sprawa jeżeli odbiornik ma charakter indukcyjny lub pojemnościowy. Wtedy mówimy odpowiednio o mocy biernej indukcyjnej lub mocy pojemnościowej, a każda z nich określana jest jednostką zwaną warem „VAr”. Moc bierna jest częścią energii, która nie jest zamieniana w pracę. Pulsuje pomiędzy źródłem energii elektrycznej a odbiornikiem prądu przemiennego. Dzięki niej wytwarzane jest pole elektromagnetyczne niezbędne do działania silników indukcyjnych i transformatorów, które pobierają energię indukcyjną. Energia i moc pojemnościowa związana jest z kondensatorami oraz długimi odcinkami kabli, które znajdują się pod napięciem.
     Moc bierna indukcyjna oraz pojemnościowa wpływa na zwiększenie strat cieplnych, przez co ogranicza sprawność kablowych linii zasilających i transformatorów. Aby temu zapobiec stosuje się kompensację mocy biernej. Polega ona na wytworzeniu potrzebnej mocy biernej w sąsiedztwie odbiornika, zamiast przesyłania jej sieciami energetycznymi. W ten sposób ograniczony zostaje prąd niepotrzebnie rozgrzewający przewody, a w konsekwencji tego mniejsze spadki napięcia i straty mocy w liniach przesyłowych. Poprzez obniżenie natężenia prądu pobieranego z sieci, możliwe jest zmniejszenie przekroju przewodów linii i efektywniejsze wykorzystanie materiałów, co z kolei zmniejsza koszty budowy linii zasilających.
    Do pomiaru mocy i energii elektrycznej służą specjalistyczne urządzenia zwane licznikami energii elektrycznej. W instalacjach średnich i dużych odbiorców liczniki te dokonują pomiarów mocy i energii zarówno czynnej jak i biernej. Pobranie energii biernej niesie za sobą dodatkowe koszty. Wykorzystanie kompensacji mocy biernej znacząco ogranicza dodatkowe opłaty za energię bierną, a zastosowanie automatycznych baterii kompensacyjnych niejednokrotnie eliminuje te koszty prawie do zera.

Proces kompensacji mocy biernej przebiega w następujących etapach:

I Analiza faktur

II Pomiary mocy biernej na instalacji klienta.
Używamy wysokiej klasy (A) sprzętu pomiarowego, pomiarów i ich analizy dokonują pracownicy z wiedzą techniczną i doświadczeniem.

III Ocena możliwych rozwiązań i przedstawienie pełnej oferty klientowi
  - montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej - automatycznej baterii kondensatorów,
  - zastosowanie możliwych rozwiązań bezinwestycyjnych dla klienta.

IV Zawarcie i realizacja umowy
1. W przypadku konieczności instalacji baterii:
  - udzielamy dwu letniej gwarancji na zamontowane urządzenie,
  - płatność pod warunkiem wykazania skuteczności działania,
  - elastyczność finansowania spłaty zamontowanego urządzenia, np.: spłata z oszczędności, które przynosi.
Po zamontowaniu urządzenia opłata za moc bierną znika z faktury, a pieniądze przelewane za nią do tej pory na konto „zakładu energetycznego” teraz spłacają urządzenie.
2. W przypadku zastosowania rozwiązań bezinwestycyjnych dla klienta:
  - rozliczenia na zasadzie udziału w oszczędnościach, które wygenerujemy dla klienta w opłatach za moc bierną.

Potwierdzenie skuteczności wybranej usługi znajdą Państwo w dziale Referencje.


Fot. Przykładowe realizacje baterii kompensacji mocy biernej wykonane przez naszą firmę.
Wróć do spisu treści