Optymalizacja kosztów dystrybucji energii - Energetyczne Konsultacje - Nasza wiedza, Twoje korzyści ...

Przejdź do treści

Optymalizacja kosztów dystrybucji energii

Oferta
Optymalizacja kosztów usługi dystrybucji energii elektrycznej w zakresie:
opłat przesyłowych stałych;
opłat przesyłowych zmiennych.

Otrzymując faktury za energię elektryczną mamy w nich do czynienia z dwoma rodzajami kosztów, które stanowią średnio po 50% opłat za energię elektryczną:
1. koszt zakupu energii elektrycznej czynnej;
2. koszt usługi dystrybucji.
Optymalizacja opłat dystrybucyjnych polega na precyzyjnym doborze parametrów i współczynników poboru energii elektrycznej do potrzeb i możliwości klienta.

Proces optymalizacji przebiega w następujących etapach:

I. Bezpłatna analiza potencjału możliwych do osiągnięcia przez klienta oszczędności:
  1. Określenia profilu działania klienta na podstawie wstępnego wywiadu w zakresie:
     - w jaki sposób i do czego wykorzystuje energię elektryczną dostarczaną do jego punktów poboru energii,
     - czy przewiduje zmiany w przedmiotowym zakresie, kiedy i jakie.
  2. Analiza aktualnych parametrów i współczynników poboru energii elektrycznej na podstawie:
     - otrzymanych od klienta faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej,
     - raportów dystrybutora,
     - profilu poboru energii elektrycznej odczytanego za pomocą licencjonowanego oprogramowania z liczników zainstalowanych u klienta
       W zebraniu niezbędnych do analizy danych bardzo pomocne jest pełnomocnictwo udzielane naszej firmie przez klienta.
  3. Stworzenie profilu energetycznego klienta, określenie obszarów do optymalizacji oraz estymacja potencjalnych oszczędności.

II. Przedstawienie oferty i zawarcie umowy o zarządzanie kosztami usługi dystrybucji energii elektrycznej, lub umowy o zarządzanie kosztami usługi dystrybucji i zakupu energii elektrycznej.

Po przeprowadzonej analizie przedstawiamy klientowi jej wyniki.

Jeżeli klient zainteresowany jest przedstawioną kwotą oszczędności, podpisujemy umowę o współpracy.

Do dyspozycji naszych klientów mamy dwa rodzaje umów:
jedna obejmuje swym zakresem wyłącznie optymalizację kosztów usługi dystrybucji;
druga, tzw. „kompleksowa” obejmuje swym zakresem optymalizację kosztów usługi dystrybucji i  zakupu energii elektrycznej czynnej.

III. Realizacja umowy
  1. Przeprowadzenie uzupełniających pomiarów i szczegółowych analiz.
  2. Wdrożenie zmian w imieniu klienta, tj. dostosowanie parametrów przesyłu do indywidualnych potrzeb klienta, poprzez:
     - wnioskowanie o konkretne zmiany w parametrach i współczynnikach poboru energii elektrycznej dla klienta,
     - kontrolę zgodności treści umów z  wnioskami,
     - kontrolę terminowości i zgodności wprowadzanych zmian z umową,
     - monitorowanie i korygowanie parametrów poboru energii elektrycznej przez cały okres trwania umowy.
  3. Rozliczanie osiągniętych oszczędności w umówionych okresach rozliczeniowych.

Pragniemy podkreślić, iż osiągnięcie przedmiotowych oszczędności nie wymaga od klienta żadnych inwestycji, a wszelkie koszty związane z ich wygenerowaniem leżą po stronie naszej firmy.

Potwierdzenie skuteczności wybranej usługi znajdą Państwo w dziale Referencje.

Wróć do spisu treści