BOK Bieżąca obsługa klienta - Energetyczne Konsultacje - Nasza wiedza, Twoje korzyści ...

Przejdź do treści

BOK Bieżąca obsługa klienta

Oferta
    Zawsze chętnie wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i załatwiamy sprawy w ich imieniu. Naszą siłą jest doświadczenie w działaniu, wspierane dobrymi relacjami z lokalnym OSD i sprzedawcami energii elektrycznej. Odpowiadamy na potrzebę precyzyjnego i skutecznego kontaktu klientów ze sprzedawcami i dystrybutorem energii elektrycznej. Swoje działania koncentrujemy na obszarze OSD Energa Operator S.A. Wypełniamy lukę, która powstała po zlikwidowanych Biurach Obsługi Klienta szczególnie na terenie OSD Energa Płock.
Zakres naszych działań w tym obszarze:
szeroko rozumiane doradztwo elektroenergetyczne;
wnioskowanie do Energa Operator S.A. o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej odbiorczych urządzeń, instalacji lub sieci klienta - zakres czynności: wizja lokalna w terenie, pozyskiwanie niezbędnej w przedmiotowym zakresie dokumentacji (mapki, zaświadczenia), składanie dokumentów w biurze podawczym Energa Operator S.A., monitorowanie procesu, uczestniczenie w uzgodnieniach pomiędzy OSD a klientem;
wnioskowanie o zwiększenie mocy przyłączeniowej - zakres czynności: konsultacje w zakresie określenia poziomu zapotrzebowania na moc,  wizja lokalna w terenie, pozyskiwanie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji (mapki, zaświadczenia), składanie dokumentów w biurze podawczym Energa Operator S.A., monitorowanie procesu, uczestniczenie w uzgodnieniach pomiędzy OSD a Zleceniodawcą;
wnioskowanie o likwidację kolizji sieci i/lub przyłącza - zakres czynności:  pomoc w zidentyfikowaniu problemu, wizja lokalna w terenie, konsultacja w zakresie najkorzystniejszego rozwiązania problemu, pozyskiwanie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji (mapki, zaświadczenia), składanie dokumentów w biurze podawczym Energa Operator S.A., monitorowanie procesu, uczestniczenie w uzgodnieniach pomiędzy OSD a  Zleceniodawcą, konsultacje w zakresie wyboru wykonawcy zlecenia, monitorowanie prac;
prowadzenie postępowań reklamacyjnych i wyjaśniających - zasadność wystawienia faktur, wezwań do zapłaty, not obciążeniowych;
weryfikacja zgodności wystawionych dokumentów z umową, przepisami Taryfy Dystrybutora oraz Ustawy Prawo Energetyczne. Pomoc w wyjaśnieniu i rozliczeniu często występujących niezgodności po rozdzieleniu umów kompleksowych na sprzedażowe i dystrybucyjne. W wyniku postępowań reklamacyjnych odzyskaliśmy dla naszych klientów dziesiątki tysięcy złotych. Potwierdzenie naszej skuteczności znajdą Państwo w dziale Referencje;
aktualizacja nazw, danych adresowych PPE nabywcy i/lub odbiorcy, danych teleadresowych, adresów do korespondencji;
konsultacje w przedmiocie optymalizacji rozwiązań w zakresie koniecznej rozbudowy / modernizacji infrastruktury elektrycznej, w tym szczególnie oświetleniowej, poprzez analizę potrzeb, wyszukanie optymalnych rozwiązań, pomoc w realizacji poprzez wsparcie w zakresie wyłonienia wykonawcy zlecenia;
analiza otrzymanych faktur za energię elektryczną i usługę dystrybucji energii elektrycznej;
wnioskowanie o zmianę parametrów przesyłowych dostosowanych do potrzeb klienta;
zawieranie umów, aneksów i innych dokumentów w imieniu klienta;
monitorowanie wnioskowanych zmian;
wystąpienie z wnioskiem o zwrot nadpłaty lub przeksięgowanie kwoty na poczet przyszłych należności na podstawie analizy salda konta klienta po uzgodnieniu z klientem;
przygotowywanie na wniosek klienta zestawień, analiz oraz prognoz związanych z poborem energii elektrycznej;
wsparcie w przygotowaniu lub przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej lub usługę kompleksową;
wyjaśnianie kwestii związanych z zadłużeniem na poszczególnych kontach rozliczeniowych klienta;
zbieranie i analiza ofert zakupu energii elektrycznej dla klientów zrzeszonych w ramach Grupy Zakupowej Konsultacje Energetyczne;
uruchamianie usług dotyczących rozliczeń rzeczywistych pozwalających klientowi na samodzielne rozliczanie zużywanej energii w oparciu o rzeczywiste stany licznika;
uruchamianie usługi e-faktura, pozwalającej klientowi na oszczędność czasu i darmowy dostęp do faktury przez całą dobę;
prowadzenie procesu przepisania licznika, zawarcia nowej umowy lub rozwiązania umowy;
monitorowanie wysokości opłat za energię bierną pojemnościową i indukcyjną oraz proponowanie rozwiązań w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ponoszonych kosztów.

Nie zostawiamy klientów samych sobie. Potwierdzenie naszego zaangażowania znajdą państwo w dziale Referencje.
Wróć do spisu treści